Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk. Hoofdstuk 1: De arbeidsovereenkomst

In dit hoofdstuk 'De arbeidsovereenkomst' behandelen wij de volgende kernvragen:

  • Moet een arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk worden overeengekomen?
  • Wat geldt met betrekking tot een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
  • Welke bijzondere bedingen kunnen in een arbeidsovereenkomst worden opgenomen?
  • Hoe verhoudt de arbeidsovereenkomst zich tot een eventueel toepasselijke cao?

 

Terug naar inhoudsopgave