×

Noot: ‘Ontvankelijkheid en bewijspositie inschrijver in een bodemprocedure’

11 apr 2017

Home  »  Artikelen  »  Noot: ‘Ontvankelijkheid en bewijspositie inschrijver in een bodemprocedure’

In Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) 2017, aflevering 3 schreef Jurrien Langeveld de noot ‘Ontvankelijkheid en bewijspositie inschrijver in een bodemprocedure’.

In deze noot wordt aan de hand van een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland besproken dat inschrijvers te allen tijde een bodemprocedure kunnen starten/schadevergoeding kunnen vorderen, ook als zij niet eerst een kort geding aanhangig hebben gemaakt. Dit brengt voor aanbestedende diensten mee dat na gunning het risico bestaat dat wordt geoordeeld dat niet aan de winnaar had mogen worden gegund en sprake is van schadeplichtigheid jegens de verliezende inschrijver. Voorts wordt besproken dat inschrijvers er goed aan doen om hun bewijspositie te beoordelen en, indien moet worden vastgesteld dat (cruciale) informatie ontbreekt, bij de rechtbank om een voorlopig deskundigenbericht/voorlopige plaatsopneming verzoeken. Op die manier kan voorafgaand aan het aanhangig maken van een bodemprocedure een gefundeerde afweging worden gemaakt of de stellingen kunnen worden bewezen.

Voor meer informatie:

Jurrien Langeveld
+31 30 259 5572
jurrienlangeveld@vbk.nl

Share This