×

Worden slapende dienstverbanden nu eindelijk wakker?

15 feb 2019

Home  »  Legal Updates  »  Worden slapende dienstverbanden nu eindelijk wakker?

Sinds de inwerkingtreding van Wet werk en zekerheid besluiten veel werkgevers om werknemers die twee jaar ziek zijn in dienst te houden, zodat zij geen transitievergoeding hoeven te betalen. Deze constructie wordt ook wel het ‘slapende dienstverband’ genoemd. Een aantal zieke werknemers heeft geprobeerd om via de rechter alsnog het recht op een transitievergoeding af te dwingen. Deze werknemers kregen lange tijd nul op het rekest. Daarin komt nu waarschijnlijk verandering.

Uitspraak Scheidsgerecht Gezondheidszorg
Op 27 december 2018 liet het Scheidsgerecht Gezondheidszorg zich uit over een slapend dienstverband. Het Scheidsgerecht overwoog dat de werkgever – gelet op de Wet Compensatie transitievergoeding die per 1 april 2020 in werking treedt – in aanmerking zou komen voor compensatie van de transitievergoeding. Ook meende het Scheidsgerecht dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer inhoudsloos was geworden doordat hij inmiddels drie jaar ziek was en er geen benutbare (arbeids)mogelijkheden bestonden. Daarnaast achtte het Scheidsgerecht het van belang dat de werknemer nog maar enkele maanden te leven zou hebben en dat de werkgever na het overlijden van de werknemer geen transitievergoeding meer zou hoeven te betalen. Gelet daarop oordeelde het Scheidsgerecht dat de werkgever door het goed werkgeverschap verplicht was om de arbeidsovereenkomst met de langdurig zieke werknemer te beëindigen, waardoor de werkgever ook verplicht was een transitievergoeding te betalen.

Behandeling Wet Arbeidsmarkt in Balans in Tweede Kamer
Ook relevant is dat minister Koolmees op 5 februari 2019 in het debat in de Tweede Kamer over ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ heeft laten weten dat hij het van groot belang vindt dat slapende dienstverbanden worden beëindigd. Hij heeft alle werkgevers opgeroepen om zo snel mogelijk een einde te maken aan slapende dienstverbanden.

Worden slapende dienstverbanden nu eindelijk wakker?
Door de Wet Compensatie Transitievergoeding, de uitspraak van het Scheidsgerecht en de uitlatingen van de minister is het goed mogelijk dat rechters voortaan anders zullen oordelen over de toelaatbaarheid van het slapende dienstverband. Duidelijk is in ieder geval dat werkgevers rekening moeten houden met de ontwikkelingen bij de afweging of zij de arbeidsovereenkomst met de langdurig zieke werknemer al dan niet willen beëindigen.

Dit is een Legal Update van Linda van der Vaart

Voor meer informatie:

Linda van der Vaart
+31 30 25 95 552
lindavandervaart@vbk.nl

Share This