×

Wkkgz per 1 januari 2016 in werking getreden

5 jan 2016

Home  »  Legal Updates  »  Wkkgz per 1 januari 2016 in werking getreden

Zoals verwacht zijn de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz per 1 januari 2016 in werking getreden. Een link naar het Koninklijk Besluit aangaande de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding vindt u hier.

Dit is een Legal Update van het Brancheteam Zorg.

Voor meer informatie:

Petra klein Gunnewiek
+ 31 30 259 57 26
petrakleingunnewiek@vbk.nl

Share This