×

Vakantiebijslag en minimumloon verschuldigd over verdiensten uit overwerk per 1 januari 2018

8 dec 2017

Home  »  Legal Updates  »  Vakantiebijslag en minimumloon verschuldigd over verdiensten uit overwerk per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever het minimumloon betalen voor overwerk. Ook is de werkgever over dit overwerk de vakantiebijslag verschuldigd. Tot 2018 zijn ‘verdiensten uit overwerk’ nog uitgezonderd van het loonbegrip onder de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag waardoor tot op heden voor verdiensten uit overwerk geen minimumloon of vakantiebijslag verschuldigd is. Deze uitzondering vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Dit betekent dat een werknemer per 1 januari 2018 niet alleen recht heeft op het minimumloon over zijn verdiensten uit overwerk, maar ook op vakantiebijslag over zijn gehele overwerkloon. Het overwerkloon kan bestaan uit het (vaste) uurloon en een overwerktoeslag.

Opnemen overuren

Het alternatief voor het uitbetalen van de overuren, is het laten opnemen van deze uren. In 2018 is het nog mogelijk om schriftelijk met de werknemer af te spreken dat overuren niet worden uitbetaald, maar moeten worden opgenomen als betaalde vrije tijd. Ook moeten de overuren met ingang van 2018 zijn opgenomen vóór 1 juli van het jaar na het kalenderjaar waarin de uren zijn ontstaan. Is dit niet het geval, dan worden de overuren uitbetaald. Na 2018 kunnen overuren alleen nog worden opgenomen in betaalde vrije tijd als dit in een cao is overeengekomen. Als dat niet het geval is of als er geen cao van toepassing is, geldt dat de overuren moeten worden uitbetaald in de eerstvolgende maand.

Uitzondering

In de arbeidsovereenkomst kan worden bedongen dat overwerk wordt geacht in het salaris te zijn inbegrepen. Een dergelijke bepaling is ook vanaf 2018 nog steeds toegestaan zolang voor de werkelijke gewerkte uren ten minste het minimumuurloon wordt betaald.

Let op: geen overgangsregeling

De wetswijziging heeft directe werking: er is geen overgangsrecht getroffen. Dit betekent dat een werkgever na 1 januari 2018 ook vakantiebijslag moet betalen over het overwerk dat voor 1 januari 2018 is verricht, maar na 1 januari 2018 wordt uitbetaald. Werkgevers die willen voorkomen dat vakantiebijslag verschuldigd is over vóór 1 januari 2018 verricht overwerk, kunnen twee dingen doen: het overwerk voor de jaarwisseling uitbetalen of ervoor zorgen dat de werknemer deze overuren opneemt in vrije tijd.

Dit is een Legal Update van Linda van der Vaart.

Voor meer informatie:

Linda van der Vaart
+31 30 259 5552
lindavandervaart@vbk.nl

Share This