×

Stemmen voor de vergadering en quorumeisen in de statuten. Een combinatie van beide noopt tot oplettendheid

1 mrt 2018

Home  »  Artikelen  »  Stemmen voor de vergadering en quorumeisen in de statuten. Een combinatie van beide noopt tot oplettendheid

In Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN) 2018, nr. 9 schreef Mariël Vrielink het artikel “Stemmen voor de vergadering en quorumeisen in de staten. Een combinatie van beide noopt tot oplettendheid”.

In statuten van verenigingen worden ten aanzien van belangrijke besluiten van de algemene vergadering regelmatig quorumeisen gesteld. Als dit het geval is en aan leden van de vereniging statutair tevens de mogelijkheid wordt geboden om hun stem voorafgaand aan de algemene vergadering langs elektronische weg uit te brengen, dan dient goed naar de samenloop van deze twee statutaire bepalingen gekeken te worden om te voorkomen dat deze in de praktijk tot ongewenste gevolgen leidt.

Voor meer informatie:

Mariel Vrielink
+31 30 259 5733
marielvrielink@vbk.nl

Share This