×

Onrechtmatig Wmo-beleid. Wat nu?

15 jul 2016

Home  »  Artikelen  »  Onrechtmatig Wmo-beleid. Wat nu?

In het Nederlands Juristenblad (NJB), aflevering 28 schreven Wouter Koelewijn en Bastiaan Wallage het artikel ‘Onrechtmatig Wmo-beleid. Wat nu?’ In dit artikel wordt aandacht besteed aan een drietal principiële uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.

In het licht van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep waarin werd vastgesteld dat huishoudelijke hulp een voorziening is die onder de reikwijdte van de Wmo valt, wordt op grote schaal het Wmo-beleid herijkt terwijl tegelijkertijd massaal nieuwe aanvragen en herzienings- verzoeken worden ingediend. De vraag dringt zich daarbij op wat nu de rechtspositie is van Wmo-gerechtigden die eerder niet in bezwaar en beroep zijn gegaan. Loopt de grote groep
Wmo-gerechtigden nu tegen het leerstuk van de ‘formele rechtskracht’ aan of zijn er juridische mogelijkheden om de onherroepelijke beschikkingen alsnog open te breken?

In dit artikel zullen Wouter en Bastiaan de rechtspositie van deze groep nader verkennen.

Voor meer informatie:

Wouter Koelewijn                    Bastiaan Wallage
+ 31 30 259 55 53                   +31 30 259 55 53
wouterkoelewijn@vbk.nl        bastiaanwallage@vbk.nl

Share This