×

Noot: De omzetbelastingschuld die ontstaat als gevolg van parate executie door de pandhouder levert geen boedelschuld op in faillissement

31 jan 2018

Home  »  Artikelen  »  Noot: De omzetbelastingschuld die ontstaat als gevolg van parate executie door de pandhouder levert geen boedelschuld op in faillissement

Voor INS Updates Insolventierecht 2018, nr. 21 schreven Frank Nowee en Margreet Eveleens een noot bij het arrest van de Hoge Raad d.d. 15 december 2017 (Roeffen q.q. / Ontvanger). Zij vinden dat de Hoge Raad met dit arrest een heldere en eenduidige oplossing heeft geboden voor de btw-problematiek, maar achten de redenering van de Hoge Raad juridisch niet juist.

Voor meer informatie:

Frank Nowee                  Margreet Eveleens
+31 30 259 5546            +31 30 259 5546
franknowee@vbk.nl       margreeteveleens@vbk.

Share This