×

De ‘toezegging’ ex artikel 36 herziene IVO

20 feb 2018

Home  »  Artikelen  »  De ‘toezegging’ ex artikel 36 herziene IVO

In Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI) 2018/13 schreven Alice van der Schee en Linde Muller het artikel ‘De ‘toezegging’ ex artikel 36 herziene IVO, ofwel de ‘Virtuele Secundaire Procedure’, een eenvoudig nieuw gereedschap voor de curator?’.

De Herziene Europese Insolventieverordening biedt de curator een nieuw, grensoverschrijdend herstructureringsinstrument, namelijk de toezegging (artikel 36 Herziene IVO). Bij het doen van een toezegging dient de curator bij verdeling van de opbrengsten van buitenlandse vermogensbestanddelen het recht van een andere lidstaat toe te passen. Hierdoor worden de rechten van plaatselijke schuldeisers gewaarborgd en kan een secundaire faillissementsprocedure worden voorkomen. Alice en Linde richten zich in deze bijdrage op de (on)mogelijkheden van het nieuwe gereedschap. Zij gaan onder meer in op de juridische (on)duidelijkheden, de praktische bezwaren die aan het instrument kleven en de voorwaarden waaronder het middel wel toegepast kan worden.

Voor meer informatie:

Alice van der Schee
+31 30 25 95 567
alicevanderschee@vbk.nl   

Linda van Dieren-Muller
+31 30 25 95 546
lindevandieren@vbk.nl 

Share This