×

De gewijzigde onteigeningsprocedure in de Aanvullingswet grondeigendom

23 apr 2019

Home  »  Artikelen  »  De gewijzigde onteigeningsprocedure in de Aanvullingswet grondeigendom

In Vastgoedrecht (VGR), 2019 aflevering 2 schreven Monique Rus-van der Velde en Frank Mulder het artikel ‘De gewijzigde onteigeningsprocedure in de Aanvullingswet grondeigendom’. 

Bij de internetconsultatie van het concept-wetsvoorstel rond onteigening in 2016 is vanuit de praktijk veel kritiek geuit. Met name het ontbreken van een verplichte inmenging van de rechter bij de eigendomsontneming werd als problematisch ervaren. De regering heeft zich deze kritiek aangetrokken en heeft in het wetsvoorstel opgenomen dat de bestuursrechter bij iedere eigendomsontneming zal worden betrokken. Hoe de uiteindelijke onteigeningsprocedure in het op 1 februari 2019 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet gestalte heeft gekregen, wordt in dit artikel nader toegelicht. 

Voor meer informatie:

Monique Rus
+31 30 25 95 521
moniquerus@vbk.nl

Frank Mulder
+31 30 25 95 549
frankmulder@vbk.nl 

Share This