Wij
maken
legal
multidisciplinair

Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat

Van Benthem & Keulen is hét ambitieuze fullservice kantoor in advocatuur en notariaat. Wij zijn gevestigd in Utrecht en behoren tot de top 20 grootste kantoren van Nederland. Ons kantoor richt zich op grote en middelgrote ondernemingen en instellingen en we hebben een sterke aanwezigheid in retail, zorg, finance, onderwijs, energie en overheid.

Meer lezen

Events Van Benthem & Keulen voor relaties en studenten

Wilt u uw kennis bijspijkeren of verdiepen? Van Benthem & Keulen organiseert diverse events voor haar relaties en studenten. De events vinden zowel live als online, vanuit onze eigen studio, plaats.
Wilt u meer weten over onze events? Op onze eventpagina vindt u een overzicht van de events die wij organiseren.

Meer lezen

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): Vereisten inhoud bestuursverslag

Welke zeven vereisten vanuit de CSRD moeten vanaf 2024 in het bestuursverslag worden opgenomen? De Europese Commissie heeft in de Green Deal als doel gesteld dat de transparantie over en kwaliteit van duurzaamheid wordt verbeterd. Als gevolg hiervan bevat de Corporate Sustainability Reporting Directive (‘’CSRD’’) voor verschillende categorieën ondernemingen verplichtingen om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. In deze Infographic geven we weer met welke rapportagevereisten uw onderneming te maken krijgt. 

ESG

ESG staat voor environmental, social en governance, oftewel milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Het is een hot topic, en terecht want ESG is een begrip met groeiende betekenis. Wet- en regelgeving neemt toe en wordt strenger en ook consumenten en beleggers stellen steeds meer ESG-eisen aan de organisaties waarmee ze zakendoen. Tijd dus voor een strategisch ESG-beleid voor de komende jaren. Maar waar te beginnen? Hoe implementeert u ESG in uw onderneming en aan welke regelgeving moet u voldoen?

Antwoorden op deze en vele andere vragen vindt u op onze themapagina ESG. Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom ESG? Schrijft u zich dan in voor de speciale ESG nieuwsbrief 'ESG Legal' die eenmaal per kwartaal uitkomt.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): Tijdlijn

De EU zet de laatste jaren flinke stappen op het gebied van ESG. De richtlijn voor duurzaamheidsrapportage door ondernemingen, ook wel bekend als de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), wordt als startsein beschouwd. Aan welke verplichting moet uw organisatie voldoen en per wanneer? In deze Infographic geven wij weer wanneer en voor welk type ondernemingen de verplichtingen uit de CSRD gaan gelden.  

Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk 2023

Het arbeidsrecht is voortdurend in verandering. Wij brengen daarom jaarlijks een herziene versie van het boek 'Arbeid & Pensioen in de praktijk' uit. Dit boek, geschreven door onze eigen specialisten, is een praktische handleiding waarin we het arbeidsrecht specifiek vanuit een HR-perspectief beschrijven. We gaan in op de onderwerpen die belangrijk zijn voor u als professional in HR en waarmee u dagelijks te maken heeft.

De zesde druk van Arbeid & Pensioen in de praktijk is naast de uitgave als e-book, nu ook als audioboek uitgebracht, zodat we u ook onderweg kunnen bijpraten over de laatste stand van zaken in het arbeidsrecht.

Blogreeks Huisvestingswet

De woningnood in Nederland is hoog. In 2021 werd het woningtekort geschat op circa 279 duizend woningen. De huidige woningmarkt brengt veel uitdagingen met zich mee voor gemeenten. Hoe gaan gemeenten om met het woningtekort binnen hun gemeente? Welk instrumentarium biedt de Huisvestingswet om de schaarste op de woningmarkt te bestrijden? Lees onze zesdelige blogreeks 'Huisvestingswet'. Per blog wordt een specifiek onderdeel uit de Huisvestingswet nader besproken. Benieuwd naar de blogs? Klik dan hier.

Thema (Seksueel) Grensoverschrijdend Gedrag

(Seksueel) Grensoverschrijdend Gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is een maatschappelijk probleem dat regelmatig het nieuws haalt. Als het gaat om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag van een bekende Nederlander, staan de kranten er vol van en kun je de tv niet aanzetten of het gaat er wel over. Juist op dat soort momenten krijg u als General Counsel, bedrijfsjurist of HR-manager ongetwijfeld veel vragen over dit onderwerp. Maar wat zijn de laatste (juridische) ontwikkelingen? Waar moet u rekening mee houden en wat zijn uw verplichtingen als werkgever? Welke afspraken moet u maken met onder andere uw medewerkers en leveranciers en wanneer bent u aansprakelijk? Wilt u meer weten over dit onderwerp, wilt u op de hoogte gehouden worden over actuele (juridische) ontwikkelingen? Bezoek dan onze themapagina.

Meer lezen

Blogreeks Aftellen naar de Omgevingswet

Blogreeks 'Aftellen naar de Omgevingswet'

Onze specialisten van het team Omgevingsrecht publiceren iedere maand een blogbericht, waarin een specifiek thema over de Omgevingswet wordt uitgelicht. Maandelijks bundelen wij het blogbericht, samen met relevante Legal Updates en afleveringen van onze tweewekelijkse juridische podcast Licht op Legal, in de Nieuwsbrief 'Aftellen naar de Omgevingswet'. Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet? Schrijft u zich dan in voor onze maandelijkse Nieuwsbrief 'Aftellen naar de Omgevingswet'. 

Meer lezen

Inzagerecht medisch dossier door nabestaanden

In de wet is vastgelegd in welke gevallen nabestaanden recht hebben op inzage in het medisch dossier van een overleden patiënt. Met dit inzagerecht wordt een uitzondering gemaakt op de geheimhoudingsplicht van de hulpverlener ten opzichte van zijn patiënt. Beoordelen of sprake is van een dergelijke uitzondering is in de praktijk vaak lastig. Benieuwd naar de uitzonderingen en wanneer deze gelden? Wij maakten een infographic over inzage in het medisch dossier door nabestaanden. 

Online brochure Overheid

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nederland is in transitie en dat heeft haar weerslag op onze samenleving, de groepen mensen die er wonen en dus ook op het openbaar bestuur. Het sectorteam Overheid heeft een online brochure uitgebracht, waarin we inzoomen op vijf actuele thema’s. 

 

Wat betekent de WHOA voor u?

Bent u ondernemer met schulden en wilt u weten wat de WHOA voor u kan betekenen? Of bent u schuldeiser en wilt u weten wat uw rechten zijn? De WHOA maakt deel uit van de Faillissementswet en biedt ondernemers die in financiële moeilijkheden verkeren (schuldenaars) de mogelijkheid om alle schuldeisers (inclusief de preferente schuldeisers zoals de Belastingdienst) en aandeelhouders een (dwang)akkoord buiten faillissement aan te bieden. Op die manier kan een naderend faillissement worden voorkomen.

Meer lezen

De Wet Franchise

Per 1 januari 2021 is de Wet Franchise in werking getreden en moeten franchisegevers en franchisenemers voldoen aan de verplichtingen uit deze wet. Wat betekent dit voor uw bestaande en nieuwe franchisecontracten en waar moet u op letten?

Meer lezen